MUSIK

Från början när jag började uppträda med jojk så jojkade jag gamla traditionella jojkar. Numera komponerar jag egen musik och tar vara på de jojkar som kommer till mig.

 
Min första jojk fick jag då jag var med i Vaajmoes skivinspelnings projekt, den handlar om att man inte är ensam och hur roligt man kan ha det tillsammans! Jag kallar den "ektesne" som betyder tillsammans på Sydsamiska. 

 

Min andra jojk är en jojk tillängnad en desvärre bortgången släkting och förebild, Elsa Kristoffersson. Elsa var en välkänd kvinna i mina hemtrakter och hon har skrivit en dikt som heter "Aeredsguaksoe" och betyder morgonrodnad. Inför invigning av Fatmomakke som kulturreservat så komponerade jag hennes dikt och tillägnade en jojk till henne. 
 

 

Efter dessa 2 jojkar fann jag min egen stil och min egen väg som jag fortsätter att följa

Här ovanför har ni jojken "Ektesne" tillsammans med Lene cecilia Sparrok och kören Vaajmoe. Hennes text handlar liksom jojken att man inte ska vara ensam, den är också på sydsamiska. 

Mer videos och inspelningar kommer framöver!